Follow:

Behandelvoorwaarden

Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Hair by Sharmaina en de cliënt waarop Hair by Sharmaina deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Hair by Sharmaina melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Hair by sharmaina het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen met een minimum van € 15- per half uur. Annuleren van afspraken kan telefonisch of per email. Als er meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon is aangekomen kan Hair by Sharmaina de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. Hair by Sharmaina moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Bij ziekte en bijzondere omstandigheden uitzondering.

Betaling
Hair by Sharmaina vermeldt prijzen van behandelingen en producten op haar website en vermeld de standaard prijzen van de producten in de salon aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen

Aansprakelijkheid
Hair by Sharmaina is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de specialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte informatie over relevante haar geschiedenis. Hair by Sharmaina is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

Garantie
Hair by Sharmaina geeft de cliënt 1 week (7 dagen) garantie op de producten. En 2 weken op de behandeling. Deze garantie vervalt indien:
– De cliënt andere producten dan de door de specialiste geadviseerde producten heeft gebruikt;
– De cliënt de adviezen voor thuisverzorging, zoals aangegeven door de specialiste, niet heeft opgevolgd;
– De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Wanneer de cliënt niet tevreden is over bij Hair by Sharmaina gekochte producten, geldt geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten van Hair by Sharmaina doch binnen een week (7 dagen).