Follow:

PRIVACYVERKLARING VAN Hair BY SHARMAINA

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Hair by Sharmaina verwerkt van haar klanten. Indien je klant wordt van Hair by Sharmaina, of om een andere reden persoonsgegevens aan Hair by Sharmaina verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Hair by Sharmaina, Reinesteijnseweg 10 3437 PK Nieuwegein, 06-221855073, KvK: 64091163 De salon is bereikbaar via hairbysharmaina@hotmail.com en 06-21855073

2. Welke gegevens verwerkt Hair by Sharmaina en voor welk doel?
2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam,
b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
c) telefoonnummer, e-mailadres,
A) Voor – en na foto’s Hair by Sharmaina verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
B) je naam, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
C) je naam en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en/of informatie over diensten en activiteiten van Hair by Sharmaina.
D) Voor- en na foto’s van het haar word gedeeld op Social Media na toestemming van u.

E-mail berichtgeving:
Hair by Sharmaina gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Hair by Sharmaina Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Bewaartermijnen
Hair by Sharmaina verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat je verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4 Inzage recht, verwijderingen vragen en klachten
4.1 Via de eigenaresse van Hair by Sharmaina kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen Hair by Sharmaina zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
4.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.
4.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Hair by Sharmaina je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.
4.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Hair by Sharmaina via Hairbysharmaina@hotmail.com of 06-21855073

5 Wijzigingen
Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.